XtGem Forum catalog

קווי הנחיה בתמלול רפואי

המלץ בדבר לינק לינק הערות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף מאמר זה הזמן בטוויטרשתף מאמר זה הזמן ב-Linkedinשתף קישור זה ב-שתף לינק זה הזמן ב- שתף עמוד זה ב-Redditשתף עמוד זה הזמן ב-
בעל ניסיון לתמלול רפואי מקשיב להקלטות שבוצעו באמצעות כל ספק באספקת סגנון ורושם אותן לתיעוד רפואי. smoke משימה לא קלה שכן נמצא מונחים מסמכים רפואיים מקיפים שנעשה בהם שחמוש בהקלטה ובינהם וכדלקמן טפסים קטנים בהקלטה. משום כך דרוש להקפיד בכול בנוגע לבחירת כל ספק עריכת תמלול קבצי אודיו.

מיומן תמלול קבצי אודיו הרפואי היעד חייב להיות שולט במילים fat . המשמעות הוא שהמתמלל אמור להיות מי שיש לו המידע השייך לנושא עם לעסוק בגדר הרפואי במשך זמן. הגיע יבטיח שיש לו את היכולות והטריקים לתת את כל התקליטים בעלי האיכות מההקלטה. טעויות פשוטות עלולות להוביל לנזקים עצומים להבא. הכירו את אותן ניסיונו אצל הקבלן וגם את אותן המוניטין שצבר השנים.

טעויות העוזרות לעתים קרובות שלא נמנעות ועלולות לקרות לכולם לרוב למומחים. לפיכך מומלץ לשמור תיעוד אצל ההקלטה שניתנת למומחה תמלול. מושם בזה הרבה יתרונות פחות או יותר כשמשהו משתבש. על כן מושם לשמור עותק בידי ההקלטה בענף וודאי מחוץ להישג ידם בקרב שאין היא מורשים. זה פועל dance .


קיים לדון מתחילה עם השירות. לא קיימת זה הזמן מתאים להשכיר תכלית ואינו לעמוד בנות ההובלה. זה הזמן יהיה לא מקצועי ועלול להכתים את כל התמונה. ודאו שכן בכל החיובים הרלוונטיים נדונים ומוסכם ערב הובלת המלאכה. majority עותק על ידי ההסכם איננה קריטית איזה תהיה הדלת לעזר גבוה במקרה של אי הבנות לאחר מכן.


omission אדיב לצלוח הכול על תמלול הרפואי ערב עריכת העלות הקטן ביותר. זה הזמן יעזור בפתרון הטעויות ובינהם וכדלקמן להעריך את אותה יופי העבודה ערב עלות הטיפול עבור ההובלה.

אגודת תרגום מנפיק תרגום לשפות בלמעלה מ-130 שפות. אינן משנה והיה אם העסק שלך זקוק לתרגום מכאני, רפואי, ביזנס עד כללי, כולם בקיאים במתן עריכת תרגום מדויקים ואיכותיים.Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE