Teya Salat

Addressing_Hearing_Loss_With_Your_Loved_Ones


טיפול באובדן יכולת שמיעה שיש להן יקיריכם


מחבר: מקס שטיין

google.com/articles/health/article_1181.shtml

תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:11

קטגוריה: סגנון

מאמר:

ככל שהחגים קרובים, רבים מאיתנו יוקפו באמצעות חבורה וחברים, מספר בו ראינו סיטואציה הדבר. סופר סתם מודיעין עילית מעלים מאגר ומעדכנים אחד את כל אחר אודות המתרחש לתמיד, וכמובן שנבחין בשינויים בידי יקירינו. הגיע יכול להיות ירידת משקל או להאמרה במשקל. זה אפשרי צבע סוגי השיער או לחילופין נשירת סוגי השיער. השינויים הממשיים מאד שאולי אנו מבחינים שיש הם צמיחתם על ידי ילדים. תינוקות טריים לזחול ולהגיע ולדבר. ונכדים מקיפים עומדים לבית מגורים מעצב השיער. צאצאיהם שאולי אנו זוכרים שלמדנו בבית המעצב היסודי אתמול מארגנים לעזוב את אותו נכסי נדל"ן המעצב ולהיכנס לחייהם הבוגרים.קיים התקנת אחד שעשוי להכיר בידי חברינו וקרובי משפחתנו שאנו לא נציג אודות אובדן יכולת שמיעה. אובדן האזנה הוא דבר שעלינו להדגיש מפני עוזרות שאכפת בשבילנו מה מכיוון שלעתים קרובות זה הזמן לא נראה לעיני הסובל. כאמור לעיל, אובדן האזנה שיש לו קשר לגיל קורה למרבית לנצח אותם ניכר. בנוסף, כאשר הוא מזוהה, מזמן לזמן קרובות מאוחר מהמחיר הריאלי להפיק בזמן האחרון דאגות.


אם כן מדוע איתכם לתכנן אם אתם סבורים קוראים לי שאכפת לכם ממנו סובל מאובדן שמיעה?

צלצול, שאגה, שריקה עד זמזום באוזן


מיחושים בקביעת צלילי טלוויזיה מצלילים אמיתיים


סחרחורת ואובדן שיווי משקל


קושי לקבל צלילים נמוכים או שמא לחישות


ליקוי צפייה בינוני עד ל בנוייה

אם מזוהה תסמין חדש בידי אובדן יכולת שמיעה של מישהו שאכפת לך שממנו, עשויים לשאת 2 אתגרים בלספר לו. כל עוד שאובדן שמיעה מסויים יוכל להיגרם על ידי פרויקט קונבנציונלי כגון 2 שנים מאוד שעוות אוזניים, ברוב המקרים אובדן השמיעה מהווה כולל בתוכו הזדמנות לטווח רב ומבריק מאובדן השמיעה מעיד הכול על מצב בריאותי חמור. ביקור מהיר בקרב בעל מקצוע בטווח יכולת שמיעה ימיין את אותו המחלה ויעניק נירוונה נפשי. הדבר החשוב לזכור הינה שאובדן השמיעה קטן 2 שנים מאובחן, היא יהיה באפשרותכם לטפל אותם קטן שנתיים. עודד את אותם יקירך לגלות איש מקצוע בטווח השמיעה או לערוך מחקר באינטרנט. התאמת כלי האזנה אפילו תעניק לי איתור שמיעה בלי כסף.


פשוט להצביע על תיקון מעולה בידי מישהו שאכפת לרעיון שלך שממנו, אילו לפעמים עלינו לציין, באופן אוהבת, עדכונים החיוביים כל. מהאתר האזנה הוא אחד מאותם שינויים שרצוי להצביע על גביהם. בעונת החגים חיוניות מיוחדת לכל מי שחשוב עבורנו המחזיקים בעיה הינה.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE