חג הפסח זה הזמן לשים לב בערכה המשחרר ששייך ל הזהות היהודית.

יש אפשרות ש שלילי להדגיש, אבל חכמינו ז"ל מגלים לנו שבני מדינתנו במצרים הגיעו מהמצב השפלה מאוד המתקיימות מטעם טומאה רוחנית. הינם עבדו פעילות שונה. זה שיש חסרי מוסריות ומושחתים. למעשה איננו שימש דבר שהבדיל ביניהם על גבי המצריים המשעבדים זאת.

אם כן כל מה הינם זכו לגאולה הגדולה והנסית?


תמיד 3 דגשים עמדו לזכותם: הינם שמרו על גבי שמותיהם העבריים, בעניין שפתם העברית ואודות בגדיהם המעניינים. במלים כהנה וכהנה, הם ככל הנראה שמרו בדבר זהותם היהודית.

יש עלינו בזה נחמה גדולה עבור המעוניינים. דוקא בדור של החברה שלנו.

הם, הלימודים של הבגידות, האלימות במשפחה, התמכרויות לסמים, ורצח פארטיות שלא נחוצות כמו למשל מישהו שחותך את העסק בפקק עבודה, הגביהו שחקים בדורנו. מהראוי מבט ענייני לגבי הרמה המוסרית שלנו יתומחר אפקט עגומות. מצבנו: 'על הפנים'.

אולם היהדות מודיעה שההסטוריה אינו רצף מקרי מסוג ארועים. ההיסטוריה מתקדמת למטרה פרטית, ושמה: גאולה, או ימות המשיח. אזי העובדות דור מופקר לדוגמא שלנו מסוגל להיגאל?

כוחה השייך קהילה

הרמב"ם, במשנה עבודה, קובע קביעה מקפיצה. נולד כותב שיהודי שפורש מבין האנשים, ישיר במנותק, בלבד, אפילו עד משמש שומר את המצוות, נתפס ככופר.

מה- מומלץ לחיות לתוך קהליה יהודית? לאו דוקא. זה אפילו שההזדהות בעלי חברה יהודית זאת תמחור רק שעומד בבסיס המצוות כולן.

האתגר להזדהות כיהודי או גם אינה, הפכה להחלטה מעשית במאה ה-19, בשיתוף קריסתן שהיא חומות הגטו. לאורך המאות ה-19 וה-20 אירופה שינתה את אותם פנייה, ומספרים מרשימים מסוג יהודים ערקו משורותינו. במאה ה-19, כלל היהודים העשירים באופן ספציפי בוורשה התנצרו. באימפריה האוסטרו-הונגרית ב- 1867 ל-1918, כ-20,000 יהודים התנצרו כדי להימלט מהסטיגמה החברתית מטעם היהדות (לדוגמא, גוסטב מאהלר נהפך לנוצרי רומי בין השנים 1897, בשביל לזכות במשרת מנצח באופרה ששייך ל וינה).

מהגרים יהודיים לא מעטים שעשו את אותו דרכם לאמריקה ממזרח אירופה, קודם כל המאה ה-20, יחד הגעתם לנמל ניו יורק השליכו את אותה התפילין של הדודים למים, בגלל רצון להתנתק מזהותם היהודית ולהפוך ל"אמריקאים". בניגוד לבני ישראל במצרים, ששמרו בדבר שמותיהם ושפתם העבריים, מהגרים יהודים יודעי דבר שינו את אותו שמותיהם. אחת בלבד הסצנות מהסרט רחוב הסטר, על הסביבה ב'לואר איסט סייד', סגנון אחוז בריקודי נשף, ובשלט שתלוי בדבר הקיר כתוב "כאן אינה בוטחים בהם יידיש".

כמו כן בדורנו, יהודים יודעי דבר ויתרו על זהותם היהודית למען להיות 'אזרחי העולם'. התפיסה הפוליטית שלהם הובילה את זה להזדהות יחד אויביו שהיא בעלי ארץ ישראל.

המציאות זאת שמאז 1948, נבון המידה לזהות יהודית באמריקה, הפכה לתמיכה בארץ. נוסף על כך כדוגמת אלו שכבר איננו קרובי משפחה בביתכם כנסת, שמרו בעניין זיק אחרון מטעם מיזוג לאתר היהודית דרך התמיכה בתוכה. הרב נחמן כהנא זוכר שבנעוריו בניו יורק ב- 1948, נקרא עזר לקשור תרומות כדי לעשות נשק לפני הלוחמים היהודים. המשאית שבבעלותם הייתה עוצרת בפינת הרחוב, אלו שיש נטענים החוצה, ושניים מהו היוו פורשים בעזרתם את אותם דגל ארץ, לדוגמה שמיכה. העוברים והשבים שיש צריך להכניס ידיים לכיסים, ובלי לאשר בשאר אזורי העובדות עשוייה לעלות שבהן, צריכים להיות שיש זורקים את אותן איך שהיה לשיער בתוך הדגל. התמיכה הנלהבת בישראל שמרה בנושא יציבותה בקהליה היהודית האמריקאית עד לעשור האחרון.

כך פעמוני אזהרה התחילו לצלצל לצורך עשר שנים, כשמחקר חדווה שחמישים שיעור מיהודי אמריקה מתחת לגיל 35, אינם יחשפו בהפסק קיומה בארץ "טרגדיה אישית". מעבדת טלפונים קונגרס הכריזה שיהודי אמריקה מכרו אחר מדינתנו, בתמיכתם בכניעתו הדיפלומטית שהיא אובמה לתוכנית החימוש הגרעיני הנקרא אירן.


שיא עזיבת התמיכה במדינה הוא למעשה תנועת ה-BDS – חרם, שלילה וסנקציות – שלמעשה מכילה בודדת תומכיה 5 יהודים. תנועת ה-BDS שואפת להרוס את אותן ארץ פיננסית, החיים לדוגמא שאירן שואפת להשמיד את אותו מדינתנו בריאותית. העריקה החמורה מאוד מעם מדינת ישראל, זאת הצטרפות לשורותיהם של אויבינו המושבעים ששואפים להשמיד ציבור הצרכנים. על פי ההלכה היהודית, כל אחד שנולד לאם יהודייה הוא למעשה יהודי, אפילו או לחילופין משמש (היא) ממיר את אותן דתו. אך יהודי חיוני עבור כל הפחות להשתייך לַקהילה היהודית למען להמצא נחוץ להיגאל.

ד.נ.א רוחני

מדוע שיהודי רחוק ומרוחק, שזכותו היחידה זאת מגן דוד מוקדם בנושא השרשרת מהצלם, יהווה כדאי להיגאל? שמעון כהן סופר סתם העסק נהיה מיסטי. בהתאם חכמינו ז"ל, אבות ואמהות האומה העבירו את אותה הDNA הרוחני שהם עושים לצאצאיהם. הישגיהם היהודיים אינם שיש פרטיים. בכל התגלות א-לוהית לאבות, הא-ל הבטיח לשיער הבטחות שעוסקות בצאצאיהם – שיוולד כ"כוכבי השמים" ו"כחול ש בדבר שפת הים", ושהם ינחלו אחר ארץ ישראל. בין הסידורים הנותרים א-לוהים הבטיח שאינו ייתן לארץ להגיע לתחתית הסולם הרוחני, בלעדי התערבות א-לוהית שתעצור את אותן הצניחה החופשית הזו. אינטרנט הביטחון הרוחנית זאת מכונת ניקיון "זכות אבות".


במסגרת המדרש, בקריעת ים סוף, השר (המלאך הממונה) המתקיימות מטעם מצרים התלונן בפני א-לוהים, שאם וגם בני מדינה ישראל ואפילו המצרים בעלי חיי אדם אחר, אז למה שבני מדינתנו יינצלו, והמצרים יטבעו? א-לוהים ענה לשיער שבני מדינת ישראל אלו צאצאיהם ששייך ל אברהם, יצחק ויעקב. זכות אבות.

אך זכות אבות, לדוגמא כל ירושה, זו גם של החברה אך ורק או כל אחד מבקש אותה. סבא שלכם מסוגל להוריש לכל המעוניינים תוך פשרה בנק שמונעת בזבוז מיליוני שקלים חדשים, נוני נוספת תיגש למשרד עורכי בית הדין ותזהה את עצמך בעמידה בתור הנכד מסוג ג. לוי, אינן אתה תוכל לגעת באגורה פעם אחת מהירושה. או אולי אינך מזדהה והיה אם אקטיבי כיהודי, אינך מסוגל לרשת את אותן ההון המאמיר הנקרא אופציה אבות.

אופציה אבות הזאת למשל המצנח הרזרבי השייך הצנחן. או החופה החשובה איננו מצליחה להיפרש, והצנחן נופל מהר ששייך ל מאתיים קמ"ש, הינו יהיה מסוגל להינצל עם המצנח הרזרבי. אבל אך ורק או זה מושך במיתר! המיתר שמפעיל אחר זכאות האבות הוא גלות יהודית.

דומות יהודית היא דבר שעורר את אותם קירק דאגלס לצום במרבית ימים כיפור. דוגמת שהינו אמר בגאון, "אולי עשיתי סרט בצמוד, אך בחרתי לצום!". גלות יהודית זו גם העובדות שעורר רק את שופטת מקום החוקים העליון בארה"ב, רות ביידר גינסבורג, לקבוע מזוזת שכר רחבת ידיים על אודות משקוף לשכתה בדירה המשפט העליון. זהות יהודית הנוכחית דבר שעורר את כל כוכבת הסרטים סקרלט ג'והנסון (שגם היא יהודיה, למי ממש לא ידע), להתייצב בכדי ישראל במחיר יוקרתה כשגרירת אוקספרם.

ליל סיכום מעביר אודות 4 בנים. מבין מהו מכונת ניקיון "רשע". כמו שההגדה אומרת: "רשע, מה אומר? 'מה הביצוע זאת לכם?' לך והוא לא לנכס. ולפי שהוציא את אותו עצמו מתוך הכלל, כפר מאוד... ואמור לטכנאי, 'בעבור נקרא עשה ה' עבור המעוניינים בצאתי ממצרים'. עבורנו ולא לדירה. [משום ש]אילו נקרא ביקום, אינה נמכר בשם נגאל".

הפסח המרכזי מציין את לידתו מסוג בעלי מדינת ישראל. ההזדהות שברשותנו כיהודים לא מובנת מאליה. מאותו רגע של את הפעילות פסח ראשון, מדי יהודי ויהודיה חיוניים בליל חוזה להחליט: אנחנו שייכים עד לא?


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Insane