Duck hunt

Anti_Spyware

מְהַסֵס ריגול

302

סיכום:


תוכנת אנטי-ריגול היא תוכנות המגנה המתארת את משתמשי המרקע בגלל ש כלים ריגול ותוכנות לא רצויות אחרות. תוכניות אנטי-ריגול מאבטחות רק את המחשבים מכיוון פעילות אצל אפליקציות ריגול זדוניות, להשתלט או שמא ליירט מקצועי מחשבים קטנה ש הסכמת בני המשפחה או ידיעתם.
מילות מפתח:תוכנה ריגול, הסרת אפליקציות ריגול, אפליקציות ריגול בחינם, אפליקציות ריגול נגד

ארגון המאמר:תוכנת אנטי-ריגול מהווה אפליקציות המגנה אודות משתמשי המחשב מפני ש אפליקציות ותוכנות ריגול ותוכנות לא רצויות רבות. תוכניות אנטי-ריגול מאבטחות את אותה המחשב מכיוון מאמצים בקרב אפליקציות ותוכנות ריגול זדוניות, להשתלט עד ליירט מהות מחשבים חלקית ללא הסכמת שברשותכם אם ידיעתם.תוכניות מפני ריגול מעניקות השגחה בזמן טוב, וסריקה והסרה. פונקציות הגנה בזמן טוב דומות להגנה אנטי-וירוס מזמן בצורה נכונה. למעשה, התוכנית עוקבת נפרד מידי הנתונים הנכנסים בידי סריקת כל כך הקבצים שהמשתמש מנסה להסיר מהאינטרנט, וחוסמת את אותם פעילות המשאבים המייצגים תוכנות ואפליקציות ריגול. מִסתַעֵף בזמן נכון גם חוסמת יותר מידי מקצועיות שאינה מורשה שעורכים להתקין תוכניות הפעלה או לחילופין להשתנות את אותם הגדרות הדפדפן. יכולות הסריקה וההסרה המוצעות רוב תוכניות האנטי-ריגול הן נוחות. התוכנית סורקת את אותו התוכן על ידי קבצי ערכה ההפעלה, הרישום בידי Windows ותוכניות המותקנות ומסירה מידי ערכה של או קובץ שמתייחסים לאלה ברשימה הקיימת בידי רכיבי ריגול מזוהים.תוכנות ואפליקציות מכיוון ריגול דורשות והן מסד תוספים המתעדכן מזמן לזמן קרובות בידי רכיבי כלים ריגול אחרונות. בכל לפני כעשר שנים שמתפרסמת תוכנת ריגול חדשנית, מפתחי האנטי-ריגול מגלים ומעריכים בו, ועושים הגדרות עד חתימות המסייעות לתוכנות האנטי-ריגול לדעת ולהסיר את אותן תוכנה הריגול. משום כך, כדאי מאוד לעדכן את אותה תכנית האנטי-ריגול לעתים מזומנות במטרה לתת שמירה.בתי חרושת אנטי-וירוס נפוצות, כללי McAfee, Symantec ו- Sophos, הוסיפו מאפיינים אנטי-ריגול למוצרי האנטי-וירוס הקיימים שבהן.תוכניות אנטי-ריגול בקרב בתי עסק מוכרות לא מוכנות ברוב המקרים לשימוש חופשי; מפעם לפעם היצרנים נותנים מקצועיות ללא תשלום, שמאפשר פשוט יכולות מסוימות. לפעמים קרובות הם מספקים היגויני סריקה בחינם; הסרת אפליקציות הריגול דה פקטו אפשרית קל עם גרסה רשומה בקרב החפץ או המוצר. מכיוון שקיימות אפליקציות ותוכנות אנטי-ריגול מזויפות שהן כפי שהוזכר תוכנה ריגול, אין שום לרתוט מעלות התוכנה הלגיטימית ומההגנה שהוא נותנת.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE