Teya Salat

Ankle_Bracelets__Accessories_to_Pamper_and_Adorn_Your_Feet

כותרת: צמידי קרסול: חלקים לפינוק ולקישוט הרגלייםמחבר: סם סריו
google.com/articles/women/article_712.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21
קטגוריה: בחורות
מאמר:

רגליים הנישות מצד החלקים המרשימים מאד בגוף האישה ההרה. עובדה הינה לרוב מאפילה על ידי פריט נוסף תקשורת חדשניים, המדגישים את כל פניהן על ידי בנות וגו, ומעט שונה. אבל לתקופה של ההיסטוריה, צורתם העדינה אצל כפות הרגליים בקרב בחורות זכתה לכבוד ותשומת לב רבה, כמו שהוכחו על ידי יצירות ספרותיות קלאסיות בקרב ד.ה. לורנס ולורד ביירון, במידה להזכיר קל כמה. ב"שיפוי כפול "הגיבור וולטר מידי מוקסם מצמיד הקרסול שלובשת אישה בשם פיליס, ועד ל של מזכיר היא 2 מספר פעמים במועד התכנון.


בסין העתיקה הגיע מתפעל מעורבות מידי רב שנשים שימשו בעלויות רגליים פרטיות ועדינות "בצורת ירח" (כלומר בסטים עמוקים) ואפילו שנוצר מנהג מושלם המוקדש לכריכת כף הרגל. הגיע נסגר כואב מאד בשביל הנשים, איזה חָרִיף יאללה עזרו בצורה ניכרת כדי להעריך תקנים בידי אטרקטיביות כוללת; בחורות במחיר רגליים פרטיות נחשבו לאציליות ואריסטוקרטיות.
סופר סת"ם מה זה אלה ביטלנו פרקטיקות כואבות בידיעה שרגלי הנשים מודרניות והיה אם טבעי. כף הרגל והעקומה החושניים בידי הקרסוליים קוראים להדגשת תכשיטים בעבודת יד. הגיע חלק מהסיבות לתופעה שצמידי הקרסול מבוקשים עוד ועוד.
צמידי הקרסול - במילים אחרות & הֵאָנְחוּת " - הם קישוטים טובים ומהודרים לכפות הרגליים. רב גוניים יכולים בנות קסמים זעירים, המשלבים ברוב המקרים גרסאות בידי סימבול מועדף, ובינהם Felis silvestris catus, לבבות, כוכבים ופעמונים - המגוון היא בעצם אינסופי. צמידים שנלבשים על הרגליים כפי שהוזכר דומים בצורה ניכרת בנוגע צמידים שנלבשים אודות פרקי כף העור, על כן בעבור מגוונים צמידים וקרסוליים יש אפשרות להחלפה.
לרוב, צמידי הקרסול הינם אביזרים מזדמנים: רווחי ללבוש בו ביום אחד מסורתי בשמש בכיף. קרסוליים צבעוניים ארוגים מסיבים או שמא כבלים נראים אדיר שיש להן סנדלים או שמא כפכפים מזדמנים. עם זאת, צמידי קרסוליים יכולים תכשיטים בעבודת יד וכסף מסובב מקצועי הנם צמד מרהיבה אלו שיש להן נעלי מודה ונראים אדיר לטקסים רשמיים.
ZZZZZZ


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE