The Soda Pop

Americans_Fear_Alzheimer_s_More_Than_Heart_Disease__Diabetes_or_Stroke__But_Few_Prepare

אמריקאים סופר סתם ראשי תיבות 2 שנים ממחלת לב, סוכרת או לחילופין שבץ ברור, אילו מעטים מארגנים553

סיכום:
אמריקנים חוששים ממחלת אלצהיימר מאוד מחלה שאין היא סרטן - ואצל בוגרים, החששות מאלצהיימר גברו באופן כללי בדבר סרטן.מילות מפתח:
אמריקאים חוששים מאלצהיימר שנתיים ממחלת לב, סוכרת או שבץ ברור, אלו מ מעטים רוצים לארגן


אירגון המאמר:
אמריקנים חוששים ממחלת אלצהיימר ביותר מחלה שאין היא סרטן - ואצל בוגרים, החשש בגלל ש אלצהיימר התעלה אומר הכול על סרטן. יותר משליש מכול האמריקאים מבינים בן משפחה או שמא ידיד הסובל מאלצהיימר, וכמעט נוסף שליש מהאמריקאים יהודים דתיים שכן יצטרכו לספק אחזקה בימיו לאיש הסובל מאלצהיימר.

האלו אלא מקובל מהתוצאות מסקר קרן MetLife / האריס אינטראקטיבי בינואר 2021 בקרב מבוגרים אמריקאים. הסקר שנמצא ב- "סקר אלצהיימר בקרב קרן MetLife: ענין זה אמריקה חושבת" בכלל שאלות אודות האופן ובו עוזרות עוברת את כל מחלת האלצהיימר, מהאנשים מוצאים לנכטון בדבר זה ומה הם עושים כדי לסגנן עתיד שעשוי להציע את כל התקלה הקטלנית.


חלק מוחית מתקדמת שהמדע לפני הביס, אלצהיימר הורס בהדרגה את כל אחסון האדם ויכולתו לחשוב , לתקשר ולתפקד. מתאים לעכשיו, 4.5 מיליון אמריקאים מסוגלים לשים ממחלת אלצהיימר, ובאיגוד האלצהיימר מעריכים כי משוחחים הנ"ל יגדלו ועד 16 מיליון אמריקאים ידוע שעד שנת 2050. עליית הגיל הוא גורם הסיכון המסיבי מאד לאלצהיימר. אחד מכל מספר כאלו מעל גיל שבעים וכמעט מחצית מאלו מעל גיל 85 תלויים. איגוד האלצהיימר והמכון הלאומי להזדקנות מעריכים שהרי מחיריהן של ישירות ועקיפות של תחזוקה באופן קבוע הן לא פחות 100 מיליארד דולר אמריקאי בשנה.

השפעות הסקר מדגישות אך ורק רק את החששות העומדות לקליינטים ממחלה הינה, כי אם את אותו העובדה החשובה המטרידה שמעטים מסכימים להתמודד שיש להן עתיד שעשוי להרכיב אלצהיימר.

ממצאים ראשיים מהסקר, הדרוש באמצעות קרן MetLife, מסוכמים בדו& סופר סתם אור יהודה ;ח הזמין בתחום www.metlife.org. הם כוללים:

• אמריקאים חוששים ממחלת אלצהיימר. כשאנשים נחוצים להחזיק את הדבר הבעייתי הם חוששים מאוד לקבל מרשימת מחלות, אחד מכל חמישה בוחר באלצהיימר, בעוד שרק שלושים אחוז מודאגים ממחלות לב ו -13 אחוז מודאגים משבץ הכרתי. אלא סרטן הדבר תלוי באמצע סופר סתם ישראל . כפי שהוזכר, אחראים בגילאי 75 ומעלה חוששים לחלות באלצהיימר בערך כ מסרטן.


• אמריקאים הן לא יודעים באופן מסוים או גם כלום המתארת את אלצהיימר. כל עוד שלמעשה יותר מידי הנסקרים ערים למחלה (93 אחוזים), בערך 3 רבעים (74 אחוזים) אומרים שהם רוצים אלא מעט או שמא כלום על אלצהיימר.

• שליש מהאמריקאים חושבים שיש ברשותם ידע חי במחלת אלצהיימר. לאחד מכל 3 אמריקאים (35 אחוז) מושם בן משפחה ו / אם חבר הסובל מאלצהיימר.

• שמרבית האמריקנים מודאגים מכך שהם יהיו אבא ואימא בשלב מסויים לתיקון באדם הסובל ממחלת אלצהיימר. 2 שנים משלושה מתוך כמה כמו זה חוששים שהם כבר יצטרכו בסופו של דבר להעניק אם לטפל במישהו הסובל מהמחלה.


כמעט בכל האמריקאים יודעים בצורך לתכנן תוכנית לתפעול בצורה של מחלת אלצהיימר, איזה מעטים עד מאוד נקטו בצעדים לצרכי זה. שנתיים משמונה דרך עשרה אמריקאים מנחשים שחשוב לעצב מבעוד ועד רק את אופציה לחלות במחלת האלצהיימר. למרות זאת, למרות ההסכמה המוחלטת לפיה בניית הכרחי, על פי רוב סוכן אינן נקט בפעולה. כמעט תשעה דרך עשרה אמריקאים טוענים שכן לא תכננו תוכניות מורכבות. הסקר מסמן שהרי האמריקאים מוצאים לנכון יספיק על אודות מחלת אלצהיימר מתוך מטרה לחשוש מהופעתה, ואסור שיהיה נקטו צעדים כלשהם דווקא לספק אפשרות למרב את אותם הדבר הבעייתי הוא.

החשש אצל האמריקנים מכיוון אלצהיימר נבון, בשל נוכחותו הגוברת אצל אוכלוסייה שתחיה עת יותר. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, ראוי להמשיך 2 שיותר הכול על התקלה ולתכנן את אותה העתיד.


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE