An_Introduction_to_Mortgage_Backed_Securities


מבוא לניירות תשומת לב מגובים במשכנתא


751

סיכום:

ניירות נחיצות מגובים משכנתא הנם ניירות תשומת לב המגובים על ידי העיקרון ותשלומי הריבית על קבוצת הלוואות משכנתא. המלווים מקבצים משכנתאות והכסף המוחזר על ידי הלווים משלם למשקיעים בניירות השווי המגובים במשכנתא.מילות מפתח:
הצעת מספר למשכנתא, שיעורי משכנתא, ריבית משכנתא, מורה דרך משכנתא, הלוואת משכנתא, ניירות ערכה של מגובים משכנתא, נדל"ן, הלוואת בית מגורים


מרכז המאמר:
<i> מהן ניירות ערך מגובים במשכנתא? </i>

ניירות משמעות מגובים משכנתא הנם ניירות חיוניות המגובים באמצעות העיקרון ותשלומי הריבית הכול על קבוצת הלוואות משכנתא. המלווים מקבצים משכנתאות והכסף המוחזר באמצעות הלווים משלם למשקיעים בניירות הערך המגובים במשכנתא.

<i> על שום מה מלווים משכנתאות מנפיקים ניירות תשומת לב מגובים משכנתא? </i>

יש הרבה ענק סיבות לכך שמוסדות המלווים מנפיקים ניירות נחיצות מגובים במשכנתא במקום לזהות את כל המשכנתא בעצמם. במרבית המלווים מושם כמות מוגבלת נכסים נזילים. בידי פרסום משכנתאות הם יש להם זכאות לפנות כספים בתחום הקצר לשם הלוואות אחרות.

אמתלה זרה לכך שמלווים למשכנתאות משווקים את אותה הלוואותיהם כניירות תשומת לב בגובה משכנתא היא בעצם להקטין רק את הריסק סביר. אף על פי אשר נעשה כל קושי לבסס את ספורט האשראי של מדרבן ערב שירותי ההתח, הנסיבות תכונות להופך לדבר אחר. אם לווה מחדל בתנאי המשכנתא שמורכב, המלווה הן לא מתפעל קיים להוצאות היגויני בהתמודדות אלו שיש להן החזר ומכירת הבניין. הוספת הקרן והריבית שאבדו, ומלווה מקומי קטנטן מסוגל לזהות רק את למכשיר שלו בבלגן כספי ניכר באופן מהיר רבה.

כשיקרה מלווה יש משכנתא כבטוחה מגובה משכנתא, הם מקבלים את אותה כספם מתחילה, ואלו את כל הסכום המושאל עם אחוז מההלוואה כעמלתם. המשקיעים בנייר ערכה של המגובה במשכנתא רוצים פרנסה שלכל חודש, כשיקרה הלווה מחזיר את אותם הקרן בתוספת ריבית על הלוואתו.

<i> סוגי ניירות משקלה של מגובים במשכנתא </ i>

ישנם עשיר ניירות ערכה של המגובים במשכנתא. ברוב ניירות הערך המגובים במשכנתא מונפקים באמצעות איגוד המשכנתאות הלאומי הממשלתי, הידוע ואלו בשם ג'יני מיי, האיגוד הפדרלי הלאומי למשכנתאות, או לחילופין פאני מיי, וחברת המשכנתאות הפדרלית, או שמא פרדי מק. כל זה מעודדים בחסותה של הממשלה הפדרלית. כל עוד שג'יני מיי מגובה באמונה ובאשראי הסופי בידי הממשלה, ומבטיח למשקיעיה כי הנם יקבלו את אותה תשלומיהם, הנן לפאני מיי וכדלקמן לפרדי מק קיים סמכות ללוות מהאוצר, הנושא שהופך אותם גם להשקעות הוגנות פחות או יותר.

ארבעת לסוכנויות הממשלתיות, חברות תיווך ובנקים מציעים בדרך כלל ניירות חשיבות מגובים במשכנתא. אלה ידועים הקרוי ניירות ערך סופר סתם זכרון יעקב .


<i> והיה אם ניירות נחיצות מגובי משכנתא מסוכנים? </i>


ניירות חיוניות המגובים במשכנתא לא נחשבים ברוב המקרים כהשקעה מסוכנת. במטרה לקבל חזרה משכנתא, אודות הלווה להחליף כל הליך הסמכה שמבטיח לבנק אם לבית המלווה שכן ההתח תוחזר. הקבוצה שתקים אחר הביטחון המגובה במשכנתא תקבץ במשותף משכנתאות ע"מ למכור. בידי איגום המשכנתאות יחד, ממוזערים את הריסק למשקיע. לווה שכזה, המחדל בהלוואה, או לחילופין, להיפך, משלם אחר ההלוואה צעיר, במקביל ל מניעת תשלומי הריבית בקבוצת הזמן, ישפיע קצת כאשר הוא חבר בקבוצה השוררת. אותה הלוואה, במיוחד כזאת שמחדלת משכנתא, יתכן ותהיה ולהעניק להלם כספי ניכר אותנטי למוסד הלוואות קטנטן.

<i> אם ניירות נחיצות מגובים במשכנתא משקיעים טוב? </i>


כל הכרעות ההשקעה הן כדלקמן קטנות באופן יחסי, ותלויות בצרכים האישיים שלכם. סידורים אודות מאמצים מתקבלות מבחינה מקסימלית באמצעות יועץ כספי רב. בשביל אחד הכנסה חודשית, נייר ערכה של מגובה משכנתא יבצע הזמנה בעלת איכות. נייר חשיבות מגובה משכנתא, בהשוואה שכזה שנמכר באמצעות פרדי מק, פאני מיי עד ג'יני מיי, יכול להיות אבזר השקעה משתלמת מעולה. אומר, ככל שכמות ההלוואות המוחזקת באבטחת מגובה משכנתא גבוהה שנתיים, ההשקעה מתוכננת יותר מכיוון שהסיכון מתפזר המתארת את 2 שנים עוזרות.

ערב שתשקיע בנייר חיוניות מגובה משכנתא, רק שלך לבדוק את אותו לימוד ההחזר הצפוי שלך. מקום הגיע יוכל לשנות, מקום נימוסי לאתר דבר זה המשקיעים קיבלו. זכור, אך ורק מחדלי הלוואות יכולים להשפיע על הכנסותך מנייר חשיבות מגובה משכנתא, אבל תשלומים מבעוד ועד ותשלומי קרן לבדו. ההכנסה מנייר הערך מתחילה בתשלום שופע על ידי קרן וריבית במהלך חיי המשכנתא, למרבית 15 או שמא 30 קיימת. כל כך מלאכה שעושה אף אחד לא שיש בידו משכנתא בנייר השווי זכאית להשפיע הכול על הכנסותיך. שדרוש שיהיה ברורה בקשר זה אל מול אחד שממנו כל אחד מתעניין בקניית רק את האבטחה.

ניירות משקלה של המגובים במשכנתא הם פיתוח מצוין בעבור לווים, מלווים ומשקיעים. אינם משנה באיזו משפחה הננו מצויים, מומלץ להבין גרידא האם הינם צרכנים ולמה כדאי לבחון. בדרך זו אני מסוגל לקבל בחזרה החלטה חומרית נבונה שנתיים.Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Old school Easter eggs.