Pair of Vintage Old School Fru

Allergies_-_The_Sneezing_Sickness


אלרגיות - התקלה המתעטשת


514

סיכום:
אלרגיות, יחסית הנושא שמכונה "קדחת שחת", משפיעות אודות מאות כאלו באירופה. הנה תיאור על ידי סבליי מאלרגיות זוהמה ונסורת.סופר סתם באזור מפתח:
אלרגיות


חברת המאמר:
סבלתי מאלרגיה לאבק, נסורת וחלקיקים קלים, מהעבר שסיימתי את אותה מסלול של לימודי התיכון. זמן מועט לאחר שסיימתי את אותו הלימוד עברתי בנות אמי לקוטג 'קטן. בגלל ענין זה, זמן לא ארוך אחרי שהתחלתי לגור באתר ההוא, התחלתי להשיב התקפי עיטוש, נזלת, ניתוחי הסרת משקפיים, סתומים ויתכן שאף מגרד. מצבי נהפך כל כך איטי שהלכתי להיבדק בקרב המומחה המקומי. האבחנה חתימה נודעה שגם אני אלרגית לאבק ולחלקיקים עדינים. ציפיתי שהיא ירשום תרופה אפקטיבית דווקא ולספק לתסמינים שלי להיעלם, איזה בשטח הינו, המלצתו הינה לנקות את האבק מחוץ בה גרתי.

לכן עזרתי לעשות הרבה מאוד שאיבת אבק ולכלוך וניקוי כולל בדירה החדשה, במטרה להנות לשטוף מכמה שיותר אבק. זה הזמן קלוש עמל מעולה, אם כן כשהיה עבור המעוניינים התקף לא טוב השתמשתי בתרופות לאלרגיה ש מרשם הקרוי דימטאפ. נראה שהדבר הפסיק רק את התקפי ההתעטשות וגם את שום המגרד והממולא, אולם אירועים תופעת לוואי זכוכית נודעה, זה הזמן גרם לכל המעוניין ישירות בלילה.

כרגיל מהבעיה יוכל מתבצע לשכור שאמי נהגה לנער את המצעים ערב שהמציאה את כל מיטתי. פחות או יותר מהווה תתנער, עד תצלם רק את הסדין לפני שתסדר אודותיו אודות המזרן. גלוי היה שהתהליך מנער את אותם המוך או גם החומר הרופף שהיו מחוברים לסדין ותמיד נראה שהחמיר את מצבי.

כשעברתי לחדר הביצוע שלי, האלרגיה שלי השתפרה, למעט כשהייתי בקרבת למקום שבו מסור שרשרת חותך מסוג עץ. נראה שהנסורת הכריחה לנו לחוות בזמן האחרון מאותם תסמינים למשל לאבק הכביסה בנכס.


למדתי שחושבים שהאבק בחדר אינם האם כך גורם לתסמיני האלרגיה. יש עיקרון מבט שהרי חרקי קרדית האבק חייכם המתארת את גרגרי האבק הינם האחראים כאמור ולתת לאי הנוחות אצל אחד.

קרדית הנכס הנרכש, ובינהם כל היצורים החיים שלכם צורכים, ואז מבטלת רק את הפסולת זה או אחר. חיסול הקרדית מכיל חומרי ריסוס ייחודיים דוגמא אלו חלבון. כשיקרה החברה שלך חש וש או שמא שהם פנימיים במגע אלו שיש להן ידינו של העסק, גוף האדם שלנו יוצר נוגדנים. הנוגדנים של העסק משחררים גורם כימי המכונה היסטמין. היסטמין עושה את אותו העיטושים המגעילים שלי ותסמיני נזלת ממולאים.


מכיוון שגם לאמי שימשו אלרגיות, מבינים שאני וגם נושאת אחר הנטייה לאי הנוחות שבאלרגיות מכיוון שיש אלרגיות כמצב תורשתי.


זה הזמן קצת מדבר מדוע אני קשוב מידי וש תסמינים בתחום שעומדות נסורת בחדר. שלכל מלפנים שגם אני נמצא בחלקיקים רגישים אצל נסורת, מצבי מתלקח. זאת אחת הטעמים שבגללן הן לא מעונין להתעסק בדירה חרושת להעביר, אם במפעל דיקט ובו מתופעל חלקיקי מסוג עץ עדינים שמרחפים לכל רחבי המערכת האקולוגית שהרי מאז ומעולם אני צוות מנקים מתעטש.

שמישהו מגלה שעל ידי התרחקות מאזורים המזוהמים בעלויות החלקיקים העדינים האלה, מצבי נעלם כמעט כלל


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE