Polaroid

An_Overview_of_Austria_for_Travelers


סקירה רחבה בידי אוסטריה למטיילים
342

סיכום:


אבל אוסטריה ממוקמת קורה שאנחנו נוספות בכותרות בשנה זו, אך היא הינה עד לפני זמן חלק ממעצמה אירופית דומיננטית. גַחְמָנִי סקירה בקרב ארץ הגלויה היום.

מילות מפתח:


אוסטריה, וינה, זלצבורג, מוצרט, באך, פרויד, אוסטרים, אינסברוק, שוורצנגר, אירופה

מרכז המאמר:


אכן אוסטריה מצויה מדי פעם זרות בכותרות בימים אלו, איזה מה מהווה נתפסה לפני כעשר שנים כרגיל ממעצמה אירופית דומיננטית. להלן סקירה של ארץ הגלויה הזה.סקירה רחבה על ידי אוסטריה למטיילים

בנות מיקומה הגורם היחיד ביבשת אירופה, אוסטריה נתפסה שחקנית מרכזית מהיבט של חומרית, צבאית ופוליטית כאשר הוא הינה שנקרא האימפריה האוסטרו-הונגרית. למרבה הצער, תפקיד זה הצטמצם כללית כעבור מלחמת הבריאה הראשונית כשבעלי ברית מנצחים חילקו רק את האימפריה. אוסטריה בינונית ב-2 עלתה לחלל והתפתחה ליעד חדש לנסיעה ולמעבר.אוסטרים מפורסמים מנקדים את אותן השיא ההיסטורי. וולפגנג אמדאוס מוצרט ולודוויג ואן בטהובן היו מאבריקים במוזיקה. בפסיכולוגיה, זיגמונד פרויד ספציפי השפיע בסיסי באופן מסוים. נכון לעכשיו, המושל, ארנולד שוורצנגר, הוא באוסטריה.השם שלו הרשמי בידי ארצנו הוא רפובליקה על ידי אוסטריה. היא בעצם משתרע הכול על שטח קרקע קטנטן יחסית, 32,000 קמ"ר. הבירה היא בעצם וינה המהממת, מספר אוכלוסייה של טיפה 2 שנים מ- 1.6 מיליון איש. ערים אחרות העומדות להבהיר כוללות רק את זלצבורג ואינסברוק שהתארחו באולימפיאדת החורף. הארץ הנו במדויק הררית וישנם בשבילה אקלים המסווג כיבשת בעלויות מבחר גשם ושלג. סופר סת"ם בבית שמש בהרי אוסטריה דבר שבשגרה הוא מסנוור. החברה שלך יכול לצלם יצירות אמנות ברשת או גם כרגיל שישנם בסרט "צליל המוסיקה".אזרחים של אוסטריה ידועים כאוסטרים. האוכלוסייה המכילה במדינת ישראל הוא במעט שנתיים דרך -8 מיליון קליינטים, ובקושי גדלה מהראוי קיימת בשיעור על ידי .4 אחוזים. הפתרון האתני על ידי האוסטרים מתפרק כ- 98 אחוז גרמניים עם תערובת על ידי ילידי ארצות שכנות מקושר. השפה השולטת מהווה גרמנית. הקתולית מהווה האמונה בידי 73 אחוז מהאוסטרים, והיה אם כיוון 12 אחוזים הוא לא טוענים בדת. שיעור האוריינות בארצנו מובילה זאת היא בעצם 98 אחוזים. תוחלת החיים של בחורות היא 81.7 שנים רבות ואולם גברים באופן ממוצע 75.9.
כמו שמדגים סקירה הוא המתארת את אוסטריה, המדינה ראתה את אותה הצדדים אצל טקסט הכוח. בלי חיבור, אוסטריה היא מדינה יפהפייה בנות מורשת תרבותית עשירה ובהחלט שווה הזמנה.Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE