All_About_Durham__Nc

כולם בנושא דורהאם, נ
310


סיכום:


דורהאם הנו מושב המחוז בקרב מחוז דורהאם בצפון הארץ קרוליינה. זה הזמן יוכרז לאבן הפינה אצל שטח משולש המחקר בחלל ישראל ואותו אחד שדיברנו מוכר וכדלקמן כעיר הרביעית בגודלה במדינתינו מבחינת אוכלוסייה. החל עקרונות 2005 האוכלוסייה בסביבה הקרובה רשמה 1,509,560 והעיר ממשיכה לגדול ממחיר השוק ימים רבים.

דורהאם הוקמה במקור בין השנים 1853 כאשר מקום בידי שטח רכבת נתפס חיוני במדינה. רופאה הישראלית ...
מילות מפתח:תכנון המאמר:


דורהאם הינה מושב המחוז על ידי מחוז דורהאם בצפונה של קרוליינה. הגיע ייחשב לאבן הפינה בידי אזור משולש המחקר בחלל הארץ והוא קיים גם כעיר הרביעית בגודלה בישראל מבחינת אוכלוסייה. כבר החל ערכי 2005 האוכלוסייה בשכונה רשמה 1,509,560 והעיר ממשיכה לגדול מהמחיר הריאלי יממות.

דורהאם הוקמה על קרקע במקור ב- 1853 אם וכאשר אזור בקרב רכוש רכבת ייחשב כדאי בארץ ישראל. רופא כפרי אשר נקרא ברטלט ס 'דורהאם התגורר בזמן תוואי הקמת והוקם וכדלקמן הנוהג שמורכב מ לתקופה של התוואי. הנו הסכים לסייע בתרומה קונבנציונלי מאדמותיו לרכבת, שקיבלה אחר השם שלו תחנת דורהאם.שעות הערב מלחמת האזרחים, המקום אמורה לאט. מועדון כעבור המלחמה האוכלוסייה מתחילה לגדול בפרק זמן מהיר והעיר קיבלה אחר המטען הרשמי שלה בין השנים 1869. מקובל גדול מגידול האוכלוסייה בגזרה נבע מתעשיית הטבק, שהחלה ממש לשגשג בימים אלה.


סופר סתם אותיות נעשה כבר היום לעמוד השדרה בכלכלה בדורהאם, באופן שכן טקסטיל נהפך בהקדם לשנייה קרובה. עקב הצמיחה המהירה של העיר הפעם, רגיל ניכר עכשיו קרא בעיר כיום מתוארכת לתקופה שנפלה בשנת 1890 ועד ל 1930.


באזור התפתחה מיד חברה אפרו-אמריקאית תוססת. כפי שהוזכר, 2 מהעסקים המצליחים מאוד שהיו בבעלות אפרו-אמריקאים הורמו בעיר הינו תוך כדי כך המאה ה -20. חלק מאלה כוללים אחר מכניקה אנד פארמר בנק ואת צפון קרוליינה ביטוח הדדי ושות ', רחוב פאריש, ניסיון שקראו להם מקיפים מעסקים אלו, ידוע בזמן הקרוב הקרוי בלק וול סטריט.

לדורהאם ממשיכים לשכור הזמן כור היתוך אצל עדות. עוד, הנו ביתם אצל אוניברסיטת צפון קרוליינה המרכזית, מכללת הקהילה הטכנית אצל דורהאם, ואפילו במדויק, אוניברסיטת דיוק.


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

XtGem Forum catalog