XtGem Forum catalog

Airline_Card_-_To_Own_or_Not_to_Own_

כרטיס תעופה - להעסיק או לחילופין לא להחזיק?


395

סיכום:
עמוד זה מתאר למקרה עובדים מוצאים לנכטון בחשבון רעיונות כרטיסי תעופה או גם הן לא.


מילות מפתח:
כרטיס תעופה, כרטיס אשראי בקרב בתי עסק תעופה, כרטיסי תעופה


חברת המאמר:
הצרכים בקרב כולם יחודיים בהתאם לאורחות היום ולדפוסי חייכם השונים שלכם. לפיכך התאמה של כרטיס תעופה מכרטיסי התעופה השונים הזמינים מושפעים מרבית בנסיבות האישיות ובפרופיל המסחרי של העסק שלכם. בסופו של דבר, זה הזמן עשוי בך עד הרגע שתי כרטיס האשראי על ידי חברות התעופה של העבודה יעבוד עבורך. אילו בידי קריאת הטיפים הפשוטים הנוספים ושאלת השאלות הנ"ל, העסק שלך ללא ספק יוכל לנטוש שתי תועלות קליינטים מכרטיס האשראי על ידי פירמות התעופה שלנו.

מהו כרטיס אשראי בקרב בעלי חברת התעופה?

בכרטיס אשראי על ידי מפעלים תעופה, תוכלו להרוויח זיכויים או גם מאפיינים בכל מלפנים שמשתמשים בכרטיס האשראי של חברות התעופה. כעבור שנצברו 10 ספציפי אצל "נקודות" מרכישות שנערכו בכרטיס האשראי של פירמות התעופה, המחזיקים הכרטיס יכולים לממש פיסות לנסיעות על ידי אגודת תעופה, בלבד במידה שרצוי לנצל מיילים הנוספים לעתים מזומנות. הקפידו מאוד לזהות כמה מאפיינים איתכם לאגוד בכרטיס האשראי על ידי בתי עסק התעופה שברשותכם בכדי לזכות בנסיעות טיסה בחינם. וכן, הכרחי לראות מתי פיסות כדוגמת אלו יפוגו שונה יופעלו בפנים סיטואציה מסוים. מכיוון שרוב התוכניות המובילות לתגמול כרטיסי אשראי אלו בתי חרושת היקרים בעצם בשביל פירמות כרטיסי האשראי, יותר מידי כרטיס אשראי של פירמות התעופה מגיע בדרך כלל בתשלום שנתי ויהיה לו ואלו ריבית תואמת משמעותית 2 שנים עוזר ב בכרטיסי אשראי אחרים.


מדוע לבחור רק את כרטיס התעופה חדש בשביל עצמך?

השלב האחרון הראשון בקביעת איזה מה כרטיס בעלי חברת תעופה להעסיק היא לראות לאיזו חברת תעופה אנו יכולים להגיע מבין כולם. מוזר וכאשר יש לכם כיצד בוחרים בית עסק תעופה ברוב הנסיעות של העסק שלכם, חקר אם לאותה בעלי חברת תעופה מתופעל כרטיס תעופה.

מלבד זאת הקיימות להעריך יהיה תדירות הטיסה של העבודה. במידה אני טס אחת לכמה דורות באומדן מחירי, במידה ויש בבעלותכם הרבה פחות אפשרות ליהנות מכרטיס תעופה. למרות זאת, והיה אם כל אחד טס פעמים רבות, מכניס לי בחשבון להביא כולל בתוכו כרטיס תעופה. למרות זאת, מתופעל ככה וכדלקמן מלכוד. כרטיסי תעופה רב גוניים מגבילים את כל מספר הנקודות שאפשר לאסוף בשנה. בעקבות זאת, אם אינך מצליח לנצל את אותה התועלת בידי דרך הנקודות הנ"ל בזמן הזה, הבעלות בדבר כרטיס תעופה תראה חסרת טובת.


כפי שכבר הזכרנו, למרבית רעיונות כרטיסי האשראי אצל חברות התעופה יצטרפו עמלות שנתיות ארבע לריבית תואמת משמעותית 2 שנים מכרטיסי האשראי המסורתיים שלא חברות תעופה, אם כן היזהר ואלו מכך.Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE