XtGem Forum catalog

As_an_Associate_Youth_Pastor_I_have_been_treated_as_a_second_class_citizen_


כעמית / כומר נוער התייחסו לכאן כאזרח מדרגה שנייה?


582

סיכום:
האלוהים לא טוב? יש את עיתים שהינם כולנו יכולים להתעצבן הכול על הסובבים אתכם ולפנות אלא למי שנכון ואוהב. נעשה עבור המעוניינים העונג לשמש ככומר נוער וככומר בכיר. שמתי לב לקלילים ולפאו-פאס חברתי מצד שונים. הביקוש שלמדתי זה הזמן שיש תחושה אצל מספר כמרים בכירים שקריאתם מעולה איכשהו מאלה אצל כומר נוער עד ידיד.


מילות מפתח:
כומר, בכיר, איש המקצוע, כומר בכיר, אלוהים, מקורב, נוער, כמרים, נקרא, כנסייה, כיתה, חטיבה שנייה, שאל, משני, מטופל, קורא, צוות מנקים, כומראירגון המאמר:
פורסם: 04 באפריל 2021 20:55 יסוד ההודעה: והיה אם כוהני עמית עד נוער הם פקולטה שנייה בשיחתם

-------------------------------------------------- ------------------------------

האלוהים לא טוב? מצויים מיקרים בהם כולם זכאים להתעצבן אודות הסובבים אותכם ולפנות קל עבור מי שנכון ואוהב. ניצור לנו העונג לקרני ככומר נוער וככומר בכיר. שמתי לב לקלילים ולפאו-פאס חברתי מצד מאפיינים. העניין שלמדתי הגיע שעומדות ניחוח על ידי שתי כמרים בכירים שקריאתם בעלת רמה איכשהו מאלה של כומר נוער או חבר.

קודם כל ברשותכם לדעת שאלוהים, שהוא מעולה, מהווה זה הזמן שקורא בשבילנו לחיים חדשים בבנו האדון ישוע המשיח. לכנסייה של העבודה במזרח לונג-מדו במסצ'וסטס (http://www.fbcel.org) מושם מקסימום שהיינו משקיעים במידה אינם רשמי בכול מאמץ. "הכל לבגרות, החלק שלהם לשירות.& גָלוּי ;

כולנו נקראים לקחת דתיים תלמידים במשיח. חלקם, באמצעות האלים (כן התכוונתי להכניס פסיק בצד ימין של ה"ס "המציג רכושנות ברבים) נקראים לקחת שרים.

נורמלי הקרוי כולם מתנה לכנסייה המקומית .1 בורא עולם נתן לעצמנו לכנסיות המקומיות במהלכן אנו משרתים. הפעמים ששאלו אותי, "איך החברה שלך מכיר שהינכם נקרא?" עניתי, "אתה תראה אומלל זרה תטיף או לחילופין שר. באופן בורא עולם נתפס לרעיון שלך והוא לא תמשיך את אותן קריאתו תיהיה אומלל עד שתכנע לאלוהים ותמשיך אחר דרישותיו לעבודתך כֶּרֶם."

אם בדירות מיד יודעים הכול על העסקה, רגעים שכזה, בזמן שהשתתף במלגת כומר (הייתי קדימה כומר נוער), כומר בכיר מכנסייה זרה ביקש מהכומר הבכיר שלי עזר בעריכת ארוחת הצהריים. הכומר כתבה הבאה צעק חוץ לחדר, "היי אחי. ____. הבה תתפוס את אותן האדם של העבודה ותעזור עבורנו בכיסאות האלה." הכומר שלי אינם הגה כלום למה שהאיש דיווח. רציתי לצעוק, שלום לכם כומר ____. שאחד סוכן האל, הן לא האיש זה בוודאי או לחילופין כל אחד עלי אדמות. שמישהו איש מקצוע בעבור כזו. האיש הזה חותם במידה הכול על המשכורת שלי ואני מתחייב כלפיו ... או שלא אני בהחלט כרגיל במקצת רגיש מהמדה באותה תקופה.

עד ל שהלכתי למלגת כמרים במדינה אחרת, בתוכה איש המקצוע אינן ידע ההצעה. מכיוון שהייתי במעט שובב ולבד, ניגשתי לקבוצת גברים שנחתכה וצוחקת. כשהתקרבתי לשם, הצגתי את אותה ביתית ככומר סטיבנס מספרינגפילד, MA. אנו הסתובבו והציגו רק את עצמם ככמרים בכירים וקיבלו רק את פני. כששאלו ההצעה באיזו כנסייה קוראים לי כוהן, עניתי שאולי אינם בהכרח מזהים השירות, הבהרתי שאני כומר.

נשמעה צנוע נראה של הצחוקים איתי. הנם כל אדם בתורם עצרו ונמנעו מלדבר אליי, אף על פי שהתערבתי רק בשתי מאפיינים שהעלו. התייחסו אליכם כאל אדם מדרגה שנייה. בסופו של דבר אנו נמנעו איתי מצביע על קשר עין לתקופה של שארית ביקורי.

הפרמטר איתך? ככומר בכיר כאשר אחת הסתכלת באף המתארת את מישהו שהיה רעיון שאינם כומר בכיר? או גם כעמית, התייחסו לבית שלכם כאזרח מדרגה שנייה? או לחילופין אנו את הדירה כומר בכיר שזוכר באיזו דרך נוצר התייחסו אליך ככה שהיית עמית.

בכנות

הכומר ג'ון סטיבנס
http://www.churchbigdog.comBack to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE